Skip to content →

Derfor bliver barnet tvangsfjernet fra hjemmet

barn

Af og til bliver børn tvangsfjernet fra hjemmet. Det kan der være mange årsager til, og det kan være ganske ubehageligt for de forældre, der bliver udsat for dette. I artiklen kan man læse mere om, hvorfor og hvordan et barn bliver tvangsfjernet fra hjemmet.

 

Hvad er tvangsfjernelse?

Tvangsfjernelse betyder ganske enkelt, at barnet bliver fjernet fra dets hjem med eller mod forældrenes vilje. Barnet bliver efterfølgende anbragt. Det kan være hos en familie, der i forvejen har børn, således det fjernede barn kan få et bedre tilværelse.

Inden tvangsfjernelsen finder sted, bliver der foretaget en undersøgelse af, hvorvidt man er egnet som forælder eller ej. Det foregår ved samtaler med psykologer, eller ved observation af samspillet mellem forældre og barn.

En tvangsfjernelse finder sted, hvis det bliver vurderet, at barnet er i fare ved at blive boende hos forældrene. Det er altså kun i yderste tilfælde, at det kommer på tale. Skulle det forekomme, er der også nogle forhold at overveje.

Hvilke regler gælder vedrørende tvangsfjernelse?

Der gælder visse regler i forhold til, om et barn må tvangsfjernes eller ej. Det er selvfølgelig en vurdering af den enkelte sag, men også en fortolkning af de regler, der nu engang gør sig gældende.

Der kan være fire grunde til tvangsfjernelse. En årsag kan være vold eller overgreb på barnet. Det kan også være omsorgssvigt eller utilstrækkelig behandling af barnet. Derudover kan det omhandle misbrugsproblemer.

Der kan også være tale om kriminel adfærd og sociale vanskeligheder, der går ud over barnet. Og derudover kan det omhandle tilpasningsproblemer hos barnet. Den enkelte sag vurderes forskelligt.

Hvad kan man gøre, når det er afgjort, at barnet skal tvangsfjernes?

Hvis det skulle ske, at man havner i en tvangsfjernelsessag, er der dog muligheder. Det kan være en god idé at finde en advokat, der er specialiseret inden for netop dette område. På den måde får man de bedst mulige vilkår – uanset udfaldet.

Tvangsfjernelsesadvokater kan for eksempel hjælpe med at tale barnets sag. Selvom barnet skal tvangsfjernes, kan man stadig få lov at se barnet. Specialadvokater kan hjælpe, således man kan få så meget samvær med barnet som muligt.

Professionelle advokater kan også være med til at ændre sagens udfald. Nogle gange kan det være svært selv at overskue en tvangsfjernelsessag samt tale sagen fra sin egen side. Det kan advokaterne hjælpe med, således man får en fair sag.

Published in Diverse

Comments are closed.