Sagførerne: Professionel håndtering af tvister om nabostøj og træer

Er forholdet mellem dig og en eller flere af dine naboer lidt anspændt på grund af nabostøj eller uenigheder omkring træer? Så kontakt det dygtige team hos Sagførerne allerede i dag. De står nemlig altid klar til at hjælpe dig med at afgøre stridighederne på et juridisk grundlag og under ordentlige forhold.

Sæt en endegyldig stopper for nabostøj

Kan du ikke nå til enighed med din nabo omkring støjniveauet derhjemme? Så søg hjælp hos Sagførerne. Det er nemlig vigtigt, at støjniveauet i og omkring dit hjem er modereret og afpasset, da vedvarende støj kan være skadeligt for helbredet.

Sagførerne har tilknyttet advokater, som er specialiserede i at føre sager om tvister mellem naboer. Blandt andet om problemer med nabostøj. De kan derfor hjælpe dig med at opnå en løsning, der effektivt sætter en stopper for støjproblemerne. Det vil ofte kræve, at din advokat trækker i flere forskellige tråde. Både din støjende nabo, områdets grundejerforening, domstolene, politiet og andre offentlige myndigheder kan være nødvendige at inddrage for at få bragt støjen til ophør.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt støjproblemerne er store nok til, at der kan gøres noget ved det, er det en god ide at starte med at besøge www.sagfoererne.com. Der finder du foruden deres kontaktoplysninger, også en masse relevant information om nabostøj og lovgivningen herom, som kan hjælpe dig med at vurdere, om du har en sag eller ej. Du kan også ringe til en af Sagførernes advokater og forhøre dig. Hos Sagførerne er første samtale med en advokat altid gratis.

Også uenigheder om træer kan løses på et juridisk grundlag

Er din eller din nabos have fyldt med store træer, der skygger, tager udsigten eller skaber generende nedfald? Dets ses ofte, at træer generer naboer så meget, at det bliver kimen til store nabokonflikter.

Trods det, er der kun meget få regler, som bestemmer hvilke træer, man må have på sin grund. Der er altså ikke en lovbog, du kan slå op i for at finde ud af, om din nabos træer er for høje, for skyggende eller lignende. I ekstraordinære tilfælde kan det dog komme på tale, at du med juraen i hånden kan kræve træerne fældet, beskåret eller lignende. Det kan også blive aktuelt at kræve erstatning, hvis din nabos træer har forårsaget skader på din ejendom. Eksempelvis på grund af nedfaldne grene eller vildtvoksende rødder.

Sagførerne er eksperter i nabotvister om blandt andet træer. Hvis du føler dig for generet af din nabos træer, kan du derfor med fordel kontakte en af deres advokater for at få rådgivning om dine muligheder. Du kan også med fordel læse Sagførernes guide til reglerne om træer og naborelaterede emner i øvrigt på sagfoererne.com. Her kan du blive meget klogere på reglerne og dine muligheder. Selvom det ikke er sikkert, at din advokat med retten i hånden kan tvinge din nabo til at fælde det generende træ, kan din advokat måske hjælpe dig til at opnå et acceptabelt kompromis.

Er forholdet mellem dig og en eller flere af dine naboer lidt anspændt…